Gallery

Phở Bờm được thành lập năm 2015 dựa trên khát khao đem những món ăn với hương vị thuần Việt đến với thực khách Paris

 

Bờm là nhân vật biểu tượng của văn hóa dân gian Việt Nam. Chúng tôi lấy tên gọi này đặt cho nhà hàng của mình để khẳng định Phở Bờm luôn phục vụ những món ăn với hương vị truyền thống. 

Ra đời